MAGUNKRÓL

Kronológia

 

TORMÁBAN FORMÁBAN -  EGY CSIPET HUNGARICUM

 

1993

 

Megalakul a PROfoodMERK Kft. Tagjai (belföldi) természetes személyek. Főtevékenységünk ekkoriban a mezőgazdasági termékfelvásárló nagykereskedelem, közvetítő ügynöki (export-bizományosi) tevékenység, műzli alapanyagok és zöldségszárítmányok gyártatása bérmunkában, tormafelvásárló-telep üzemeltetése, torma kereskedelme. Tormanemesítés kezdete, K+F-munkák, együttműködés a DATE Mezőgazdaságtudományi Kar, Kertészeti Tanszékével. Témavezető: Dr.Géczi László egy.doc., Ph.D

 

 

1994

  

Együttműködés hazai és külföldi kutatókkal, szakmai tapasztalatszerzések, külföldi és hazai előadások hallgatása és tartása a tormáról.

 

1993/1995

 

Első ízben veszünk részt nemzetközi kiállításon és vásáron (Köln: Anuga).

 

1995

 

Figyelmünk egyre jobban a torma felé irányul, profilunkat jelentős mértékben tisztítjuk. Megjelenik Dr.Géczi László „A torma termesztése” című könyve, melynek egyes fejezeteit Rácz Péter, a Társaság ügyvezetője írja. Megkezdődik a saját tormafajtáink felszaporítása. Főbb piacaink ebben az időszakban: Szlovákia, Csehország

 

1996

 

Főbb kereskedelmi cikkeink: szárított zöldségek ( torma, paszternák, sárgarépa, kapor, zeller …stb.), madáreleségek, gabonafélék, takarmány alapanyagok, paprikafélék, konzervipari alapanyagok. Ebben az évben ismeri el az Országos Mezőgazdasági és Minősítő Intézet az első magyar tormafajtát, a Bagaméri 93/1 elnevezésűt. Nemesítők: Dr.Géczi László, Rácz Péter, Török Imre. Sorozatban és egyre jobban érezteti hatását a belvíz, a nagymértékű esőzések és a légköri aszály abiotikus kártétele.

 1997

 

Az OMMI elismeri a második tormafajtánkat a Bagaméri Delikát elnevezésűt. Nemesítők: Dr.Géczi László, Rácz Péter, Török Imre, Apagyi Antal. Mindkét fajta UPOV és DUS vizsgálatokon bizonyított, szabadalmi- és védjegyoltalom alá került.    

 

1998

 

A krízis éve. Távol-keleti gazdasági és orosz pénzügyi válság. Zöldségtermelők, konzervgyártók, kereskedők mentek tönkre. Társaságunk egyik legnehezebb éve volt ez. Szerződéses kötelezettségeinket teljesítettük, termelői hátterünk ekkor már meghaladja a 120 családot. Néhány esetben szerződés nélküli termelőktől is átvesszük az áruikat (20-30 család).

 

1999

 

Felismerjük a keleti és a déli piacon való részvétel fontosságát. Erőteljes marketingbe kezdünk a következő piacokon: Oroszország, Belorusszia, Szerbia, míg a korábban működő nyugati piaci lehetőségeinket elsorvasztjuk.

 

2000

 

Ezüst érem díjat nyerünk a II. Feltaláló Olimpián, a Géniusz 2000 Nemzetközi Találmányi Vásáron (a Bagaméri 93/1 és Bagaméri Delikát tormafajtáinkkal). Szintén még ebben az évben Innovációs Díjjal tüntetik ki Társaságunkat. A díj odaítélői: A HBme-i KIK és a Magyar Tudományos Akadémia - DAB („A tormatermesztés terén elért kimagasló eredményeinkért”)

 

2003

 

Értékesítési volumenünk friss tormából először haladja meg a 620 tonnát. A forgalom 90% fölötti hányada keleti és déli export. Jelentős mértéket ér el a szaktanácsadásból, piackutatásból származó bevételünk.

 

2004

 

A "Hajdúsági Torma" tájfajta felterjesztésre került az EU földrajzi eredetvédettségére, illetve a földrajzi árujelző használatának jogára. Forgalmuk első ízben haladja meg a 156 MFt-ot. Keleti orientációnk erősödik.

 

2005

 

A HACCP bevezetésével egyidejűleg jelentős mértékben javítjuk, korszerűsítjük a felvásárlási és tárolási feltételeket. Átlagos statisztikai létszám: 5 fő. Saját példánkon keresztül is bizonyítottnak tekintjük azt a marketinges körökben ismert tételt, miszerint a forgalom 95%-a a partnerek 5%-ával bonyolódik.

 

2006

 

Ez ismét a termelők éve. Hatalmas árversenyben keleti exportunk korábban elért volumenét csak nagy nehézségek árán tudjuk tartani. Vevőink szállítási és fizetési morálja romlik. Hazai és import konzervipari termékek belföldi és más uniós országokba történő értékesítését készítjük elő.

 

2007

 

Szezonkezdet előtti kereskedelmi kilátásaink átlagon felüliek, azonban a nemzetközi és a hazai konkurencia jelentősen rontja elért pozícióinkat. A hazai termőtáj együttes tormatermése 13 ezer tonna fölötti.

 

2008

 

Az őstermelők létszáma adminisztratív okokból csökken. A hűtőházak a 2007/2008-as szezon végére sem ürülnek ki. Az amerikai eredetű és nemzetközivé duzzadt pénzügyi, gazdasági válság hatására az „erős” forint árfolyama történelmi mértékben gyengül meg, ami megnehezíti a felelős kereskedést. A forgalmunk visszaesik, vevőink ismételten és rendre fizetési késedelembe esnek.

 

2009

 

További termelői csoportok, családok hagynak fel a torma termesztésével. A felvásárlási ár soha nem látott mértékben emelkedik. Minden hűtőház kiürül, keresleti piac alakul ki. Az étkezési minőségű torma kg-onkénti felvásárlási ára immár meghaladja az egy eurós szintet. Ez az emelkedés nagyobb, mint a termelők előzetes várakozása volt. Brüsszel engedélyezi a földrajzi eredetjelzés használatát, megjelenik a Hajdúsági Torma fogalma.

 

2010

 

A tormatermesztési kedv érezhetően emelkedik, azonban adminisztratív akadályok, a belvíz, valamint a hosszan tartó május-júniusi esőzések hátráltatják a munkát. Az elszenvedett károk jelentősek. Megalakul a Hajdúsági Torma Egyesület. A felvásárlási árak decemberre elérik, némely esetben meg is haladják a 450.- Ft/kg egységárat. A hazai összes tormatermés együttesen is alig éri el a 8,5 ezer tonnát.

 

2011

 

A belvíz, a jó minőségű tormadugványok relatív hiánya és a torma számára abiotikussá váló termőhelyi körülmények év elején megjósolhatatlan helyzetet vetítenek előre az új szezonra.

 

2012-2013

 

Megrendeléseink visszaesnek. A PROfoodMERK Kft. felszámolás alá került. A megszerzett tapasztalatokat a korábbi ügyvezető, Rácz Péter kamatoztatja.

 

 

 

Köszönetnyilvánítás

 

A PROfoodMERK Kft. és Rácz Péter ügyvezető ezúton kívánja köszönetét kifejezni mindazon szervezeteknek és személyeknek, akik az utóbbi évtizedekben bármilyen formában segítették, támogatták a torma érdekében végzett szakmai munkájukat és bárminemű más segítséget nyújtottak.

 

Aba-Horváth István - Debrecen,

Dr.Antal Ferenc - Debrecen,

Antal János - Debrecen,

"A Magyar Torma Megmentéséért" Alapítvány - Bagamér,

Apagyi Antal - Debrecen,

Autonómia Alapítvány - Budapest,

Dr.Bene László - Budapest,

CVSZE - Bagamér, Debrecen,

Dr.Csontos Györgyi - Debrecen,

DATE, MTK, Kertészeti Tanszék - Debrecen,

Charles Devich ( Devics Árpád ) - Wisconsin, WI, USA,

Dr.Géczi László egy.doc., PhD. - Debrecen, Nyíregyháza,

DE ATC - Debrecen,

Evelin Tetzner - Drezda - Németország,

Günter Gabler - Drezda - Németország,

Ass.prof. Stanislaw Kaniszewski - Skierniewice, Lengyelország,

Kaskötő Mihály - Debrecen,

Kovács Attila - Moszkva - Oroszország,

Kovácsné Benkó Zsuzsa - Budapest,

Dr.Kruppa József - Debrecen,

Andrzej Kwiatkowski - Lodz, Lengyelország,

EU-ROMA Országos Egyesület - Debrecen,

FM, FVM - Budapest, Debrecen,

GM - Budapest,

Dr.Győri Zoltán - Debrecen,

Harangozó István - Debrecen,

HBKIK - Debrecen,

OMFB - Budapest,

OMMI - Bagaméri Gáspár - Szolnok, Budapest,

OMMI - Bogdán Istvánné Katalin - Budapest,

OMMI - Harmati László - Nyíregyháza,

Ökotárs Alapítvány - Budapest,

Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottsága, Debreceni Akadémiai Bizottság - Debrecen,

Daryl G. Nelson - Wisconsin, WI, USA,

Dr. Pávay Tibor - Debrecen,

Penn State University - Pennsylvania, PA, USA,

Perlaki Lajos és fia Perlaki Zoltán - Novi Sad, Szerbia,

Poós Ferenc - Budapest,

Research Institute of Vegetable Crops - Skierniewice, Lengyelország,

Radák Balázs - Debrecen,

Rózsás Miklós - Bagamér,

Ass.prof. Jan Rumpel - Skierniewice, Lengyelország,

Silver Spring Gardens, Inc. - Eau Claire, WI, USA,

Prof.dr.Szarukán Isván és munkatársai: Dr.Kövics György, Dr.Bozsik András,

Dr.Deli József, Dr.Radócz László- Debrecen,

Dr.Tóth Szilárd - Debrecen,

Török Imre és felesége - Bagamér,

id.Veres Károly, id. Zsákai Sándor és családjaik - Bagamér,

 

…valamint elismerést érdemelnek a velünk szerződéses kapcsolatban álló kb.150 gazdálkodó ( többségében roma ) család tagjai, akik ha kell Bagamérban és körzetében áldozatos munkát végezve, hóban-fagyban, tűző napsütésben is kint vannak a tormaföldeken.

 

 (A felsorolás az abc sorrendjében, a teljesség igénye nélkül történt.)